„Podpora rozvoje jazykových a občanských kompetencí žáků intenzifikací kontaktů mezi středními odbornými školami“

Design Gallery
Předkladatel/vedoucí partner: Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17
Hlavní přeshraniční partner: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany
Název: „Podpora rozvoje jazykových a občanských kompetencí žáků intenzifikací kontaktů mezi středními odbornými školami“
Zkrácený název: „Česko-slovenský studentský časopis“
Operační program: OP přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013
Prioritní osa: P1 Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce3
Oblast podpory: I.2. Spolupráce a síťování
Území dopadu: Jihomoravský a Trnavský kraj
Realizace: listopad 2008 - říjen 2011
>> harmonogram <<


Hlavním cílem projektu je posílení pozice slovenského jazyka v České republice a posílení povědomí slovenských studentů o jazyce českém prostřednictvím přípravy, zpracování a vydávání společného časopisu PIKNIK, organizace výměnných pobytů (stáží) členů redakčních rad a společných socio-kulturních akcí .

Cílové skupiny:
  • žáci partnerských škol,
  • pedagogové a vedoucí pracovníci partnerských škol,
  • žáci základních a dalších středních škol v příhraničním regionu,
  • místní a regionální orgány, vzdělávací a školící instituce.