SOUTĚŽE
pdf verze časopisu Piknik

co je to Piknik?
Design Gallery

Piknik je hlavním výstupem projektu. Jedná se o tištěný časopis, vydávaný studenty obou partnerských škol.